YÜTEK Gemi İnşaa Ltd. Şti. 2001 yılından itibaren deniz dibi zemin yapısına bağlı olarak limanlar, tersaneler, iskele ve rıhtım onu geniş alan ve minimum kot farklılıkları ile tarama hizmeti gerektiren sert zeminler dahil olmak üzere tarama hizmeti verebilmektedir. Limanlara derinlik kazandırma, şu yollarının taranarak temizlenmesi, dere ve akarsu yataklarında biriken materyalin ıslah işlemleri de hizmetlerimiz arasındadır.

 

Deniz dibi tarama hizmetlerimiz:

-Deniz derinleştirme

-Denizde balçık tarama(pompalı)

-İskele yapımı

-Deniz deşarjı

-Betonarme iskele yıkımı

-Deniz içi kum serme

-Kazık çakılması

-Şu içi betonu

-Anroşman yapılması

-Mendirek yapımı

-Rıhtım yapımı

-Tonoz atma